Kurs og arrangement
Kurs i kommunepsykologi

En introduksjon til lokalt rus- og psykisk helsearbeid og klinisk praksis

Psykologiforbundet i samarbeid med Institutt for psykologi, Høgskolen i Innlandet (HINN), arrangerer et 1-dags kurs i tematikken rundt psykisk helsearbeid og rusproblematikk i kommunene. Forbundets lokallag på Lillehammer står for den praktiske tilretteleggingen.

 

Sted: Rom G102, Høgskolen i Innlandet (HINN), Campus Lillehammer  
Dato: 26.02.2020. Klokken 09:00 - 17:00
×
En generell tekst om påmelding etc.
Fagdag med Psykologiforbundet Polen

Psykologiforbundet Polen ønsker dere alle velkommen til fagdag 7.mars!

Det er tre flotte foredragsholdere, to av dem fra Norge, som møter oss denne dagen:

1. Ines Blix kommer for å snakke om vitnepsykologi, hukommelse og traumer. Blix har en Mastergrad og doktorgrad fra psykologisk institutt, UIO og har tidligere undervist i kognitivpsykologi og utviklingspsykologi ved UiO.

2. Klinisk psykolog og tidligere student ved SWPS Madeleine Victoria kommer for å snakke om søknadsprosessen
for lisens og autorisasjon i Norge etter ferdig utdannelse. Victoria vil gå i dybden, step by step, på hvordan søke lisens og jobb i Norge som ferdigutdannet student fra Polen.

3. PhD student og klinisk psykolog Jan Topczewski kommer for å snakke om å arbeide som terapeut med LGBTQ-pasienter. Topczewski har mye erfaring rundt arbeid med pasienter som er en del av LGBTQ-samfunnet.

Sted: Uniwersytet SWPS  
Dato: 07.03.20. Klokken 09:00-16:00
×
En generell tekst om påmelding etc.
Innføringskurs i Mentalisering

Kurset søker å besvare et grunnleggende spørsmål: Hva er mentalisering?

Det inkluderer en teoretisk innføring i fenomenet mentalisering, sentrale begreper og teoretikere, metodisk tilnærming, implikasjoner for forståelse av basale psykologiske funksjoner som adferd, kognisjon og emosjonsregulering. Kurset peker også på noen arbeidsområder hvor kunnskap om mentalising er svært relevant og viktig.

Sted: Campus Lillehammer, Høgskolen i Lillehammer, rom G102  
Dato: 28.04.20. Klokken 09:00-15:00
×
En generell tekst om påmelding etc.