Kurs og arrangement
Innføringskurs i Mentalisering

Kurset søker å besvare et grunnleggende spørsmål: Hva er mentalisering?

Det inkluderer en teoretisk innføring i fenomenet mentalisering, sentrale begreper og teoretikere, metodisk tilnærming, implikasjoner for forståelse av basale psykologiske funksjoner som adferd, kognisjon og emosjonsregulering. Kurset peker også på noen arbeidsområder hvor kunnskap om mentalising er svært relevant og viktig.

Sted: Campus Lillehammer, Høgskolen i Lillehammer, rom G102  
Dato: 28.04.20. Klokken 09:00-15:00
×
En generell tekst om påmelding etc.