Styret og Sektreteriatet

Organisasjonsrådgiver

Johanna Adolfsson
Organisasjonsrådgiver
johanna(a)psyfo.no

 
 

Styret

Styret velges inn under landsmøtet for ett år av gangen. Det nåværende styret i Psykologiforbundet består av:

 
 

Nicklas Poulsen Viki
Styreleder
viki(a)psyfo.no

Inger-Lise Bråthen
1. Nestleder
post(a)psyfo.no

Alexander Hvaring
2. Nestleder
hvaring(a)psyfo.no

Suzan Tsegai
Styremedlem
suzan.tsegai(a)psyfo.no

Reidulf Gerhard Watten
Styremedlem
post(a)psyfo.no

Tim Brennen
Styremedlem
tim.brennen(a)psyfo.no

Tord Skagestad Wold
Styremedlem
post(a)psyfo.no

Sondre Torgrimsen
Styremedlem
sondre.torgrimsen(a)psyfo.no