Styret og Sektreteriatet

Organisasjonsrådgiver

Johanna Adolfsson
Organisasjonsrådgiver
johanna(a)psyfo.no

 
 

Styret

Styret velges inn under landsmøtet for ett år av gangen. Det nåværende styret i Psykologiforbundet består av:

 
 

Nicklas Poulsen Viki
Styreleder
viki(a)psyfo.no

Inger-Lise Bråthen
1. Nestleder
post(a)psyfo.no

Sondre Torgrimsen
2. Nestleder
sondre.torgrimsen(a)psyfo.no

Suzan Tsegai
Styremedlem
suzan.tsegai(a)psyfo.no

Alexander Hvaring
Styremedlem
hvaring(a)psyfo.no

Tord Skagestad Wold
Styremedlem
post(a)psyfo.no

Alexander Lundgreen
Styremedlem
post(a)psyfo.no

Christian Winther Farstad
Styremedlem
post(a)psyfo.no

Stine Nygård
Styremedlem
post(a)psyfo.no

Jesper Engedahl
Styremedlem
post(a)psyfo.no