Psykologiforbundets Arbeid og Slagkraft

For 25 år siden ble Psykologiforbundet stiftet. Den gang var det fagpolitiske landskapet annerledes, samtidig var fagets utbredelse mindre. I dag er psykologifaget mer utbredt i Norge enn noen gang – det er også Psykologiforbundet. Engasjementet blant våre medlemmer er på topp!

I løpet av de senere årene har vi kjempet for ELTE-studentene som ble møtt av staten med lukket dør. Vi står opp for psykologifaget, og støtter våre medlemmer i møte med urett. Neste uke begynner saken i Oslo Tingrett. Vi har stor tro på at utfallet vil være i studentenes favør.

Vi har tatt til orde for verdien mastergradsutdannede vil kunne skape som kommunepsykologer. Systemforståelse har vært en viktig komponent i mastergradsutdanningene innenfor både samfunnspsykologi og organisasjonspsykologi. Samtidig har helsepsykologien hatt et tydelig fokus på forebygging av psykiske vansker. Med deres spisskompetanse er mastergradsutdannede nøkkelen for at kommunene skal klare å dekke alle de nyopprettede stillingene.

Vi har argumentert for en omregulering av psykologtittelens autorisasjonsordning i Norge. Etter Helsedirektoratets utspill om at sammensatte titler som blir vurdert til å «ikke inneha en klinisk komponent» åpnes for andre enn kliniske psykologer, ser vi gradvis hvordan tankegangen rundt psykologtittelen endres. Dette er et resultat av innsats over tid, hvor det vises at vi som forbund kan få til endring – også i møte med større aktører.

Vi setter lys på klimapsykologien og hvordan denne har en viktig rolle i det grønne skiftet. For at vi skal klare å bremse ned utslippene og overforbruket et vi nødt til å både se på systemiske endringer, men også endringer på individnivå. Atferdsendring er en av hjørnestenene innenfor psykologien. Det er derfor faget vårt er så viktig når vi nå må gå sammen om å endre atferden vår i en skala vi aldri har sett tidligere.

Psykologiforbundet fortsetter å rekke ut våre hender til andre aktører som ønsker å styrke psykologifaget gjennom samarbeid på tvers av organisasjonsgrenser. Senest i mai 2019 inviterte vi Norsk Psykologforening for å diskutere relasjonen mellom normalpsykologi og klinisk psykologi – en invitasjon som ble avvist.

Vår slagkraft kommer gjennom våre medlemmer og deres engasjement. Vi oppfordrer dermed psykologiutdannede som setter normalpsykologien høyt å sjekke ut om et medlemskap i vår organisasjon kunne vært interessant for dem på www.psyfo.no/bli-medlem.

Psykologiforbundet har vært her i 25 år, og vi kommer til å være her enda lenger!