Foreningen for alle med en psykologiutdanning
- Jeg tenker at vi har et stykke å gå for å synliggjøre for befolkningen som helhet at psykologi er mer enn terapi.
Hvor havner de med bachelorgrad i psykologi? Hva med de med master?
- Det er uheldig at den norske ordningen begrenser forståelsen av hvor mangfoldig psykologifeltet faktisk er.
Psykologiforbundets landsmøte 2020 gikk av stabelen 11.mai. På tross av at årets landsmøte måtte gjennomføres digitalt, var det godt oppmøte og stort engasjement under møtet.
ESA støtter Psykologiforbundets standpunkt, og konkluderer med at Norge krenkerELTE-kandidatenes EØS-rettigheter ved å nekte dem lisens i Norge. Norge har nå 4 måneder på å endre praksis.

Psykologiforbundets arbeid og slagkraft

Av Psykologiforbundets sentralstyre

For 25 år siden ble Norsk Forening for Psykologiske Samfunnsvitere stiftet. Dette var forløperen til det som senere skulle bli Psykologiforbundet. Den gang var det fagpolitiske landskapet annerledes, samtidig var fagets utbredelse mindre. I dag er psykologifaget mer utbredt i Norge enn noen gang – det er også Psykologiforbundet. Engasjementet blant våre medlemmer er på topp!

Les mer »

 

Større samfunns -og klimafokus i psykologifaget

Av styreleder Nicklas Poulsen Viki

Gjennom kunnskap om menneskets adferd, burde psykologifaget kunne lage nye fruktbare teorier om sammenhengen mellom mennesket, system og naturen. – Psykologien i Norge holder på å bli et lite plaster på et ALTFOR stort sår.

Les mer »