Psykologiforbundet

Psykologiforbundet er den eneste norske foreningen som samler alle med en høyere utdanning innen psykologi.

Vi arbeider for å fremme anvendelsen og integrasjonen av psykologisk fagkunnskap i samfunnet. Flere medlemmer gir oss større handlingskraft og styrker våre påvirkningsmuligheter i viktige psykologirelaterte spørsmål. En viktig medlemsfordel vi tilbyr gjennom ditt medlemskap i Psykologiforbundet, er å fremme dine fagpolitiske interesser.

Bli medlem »

.

Psykologiforbundets arbeid og slagkraft

Av Psykologiforbundets sentralstyre

For 25 år siden ble Norsk Forening for Psykologiske Samfunnsvitere stiftet. Dette var forløperen til det som senere skulle bli Psykologiforbundet. Den gang var det fagpolitiske landskapet annerledes, samtidig var fagets utbredelse mindre. I dag er psykologifaget mer utbredt i Norge enn noen gang – det er også Psykologiforbundet. Engasjementet blant våre medlemmer er på topp!

Les mer »

 
– Å være mann for meg vil først og fremst si å være privilegert til sjelden eller aldri å måtte tenke særlig på hva det si å være mann. «I am what I am» som Skipper’n sier.
Jeg møter gutter som blir holdt utenfor og mobbet og som derfor søker til ekstreme miljøer enten i Real Life eller på nettet. Mange "går vill i livet sitt".
15. april arrangeres UN Psychology Day for fjortende gang. Se vårt intervju med Dr. Harold Takooshian, koordinatoren for koalisjonen som står bak arrangementet.
Her finner du innkalling og saksliste til landsmøtet i Psykologiforbundet 17. april.
På landsmøtet velges det nytt styre for 2021/2022 og du kan melde inn ditt kandidatur her. Vi ønsker også at medlemmer melder interesse for et frivillig verv i sekretariatet vårt.
EFTAs overvåkningsorgan (ESA) fremholder at Norge har brutt ELTE-kandidatenes rettigheter. Saken kan ende i traktatbruddssøksmål mot Norge.