Psykologiforbundet

Psykologiforbundet er den eneste norske foreningen som samler alle med en høyere utdanning innen psykologi.

Vi arbeider for å fremme anvendelsen og integrasjonen av psykologisk fagkunnskap i samfunnet. Flere medlemmer gir oss større handlingskraft og styrker våre påvirkningsmuligheter i viktige psykologirelaterte spørsmål. En viktig medlemsfordel vi tilbyr gjennom ditt medlemskap i Psykologiforbundet, er å fremme dine fagpolitiske interesser.

Bli medlem »

.

Psykologiforbundets arbeid og slagkraft

Av Psykologiforbundets sentralstyre

For 25 år siden ble Norsk Forening for Psykologiske Samfunnsvitere stiftet. Dette var forløperen til det som senere skulle bli Psykologiforbundet. Den gang var det fagpolitiske landskapet annerledes, samtidig var fagets utbredelse mindre. I dag er psykologifaget mer utbredt i Norge enn noen gang – det er også Psykologiforbundet. Engasjementet blant våre medlemmer er på topp!

Les mer »

 
Her finner du innkalling og saksliste til landsmøtet i Psykologiforbundet 23. april.
Den 16. januar gikk en mangeårig psykologiforkjemper bort. Geir Kaufmann var en frontmann for psykologifagets bredde.
Når jeg tenker på min egen manndom, så handler det om å være god, ansvarlig og dyktig. Ting som egentlig ikke har noe med kjønn å gjøre.
For meg er det et emosjonelt helvete å vise følelser og sårbarhet. Følelsene baller seg inn i et uutholdelig kaos, og det er lett å få panikk til tider.