Personvernerklæring

Psykologiforbundet tar ditt personvern på alvor. Vi er behandlingsansvarlig og har ansvaret for at opplysningene som vi har om deg brukes i tråd med personvernlovgivningen.

I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har. Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Hvilke opplysninger vi har om deg

Opplysninger som gis av deg. Når du registrerer deg som medlem og betaler medlemskontingent, gir du oss følgende opplysninger:

Kontaktinformasjon, som navn, fødselsdato, bostedsadresse, epostadresse og telefonnummer.

Betalingsinformasjon, som kortnummer og betalingsmetode.

Kommunikasjon, som når du kontakter oss.

Faglig bakgrunn, som utdanningsbakgrunn og utdanningssted, avgangsår, arbeidsplass, spesialisering, yrkestittel, samt hvilket faglig nettverk du ønsker å ha tilhørighet til.

Opplysninger som samles inn om deg. Ved at du bruker våre tjenester, samler vi typisk inn følgende opplysninger:

Kjøpshistorikk, dvs. informasjon om hvilke innbetalinger du har foretatt hos oss eller hos våre samarbeidspartnere. Denne informasjonen samler vi inn ved å registrere innbetalingene du gjør til oss i vårt medlemssystem.

Preferanser, dvs. informasjon om hvilken informasjon og kurs du er interessert i. Denne informasjonen får vi både ved at du oppgir interesser, ved å analysere din bruk av våre nettsider og dine kjøp og fra våre samarbeidspartnere (profilering).

Bilder, dvs. bilder fra arrangement i regi av Psykologiforbundet. Disse bildene vil kunne bli anvendt i markedsføring av tilsvarende arrangement ved en senere anledning.

Sensitiv informasjon, dvs. matallergier og tilsvarende informasjon som kan være av praktisk betydning i gjennomføring av våre arrangementer. I tilfeller hvor vi samler inn sensitiv informasjon vil våre representanter ha underskrevet en taushetserklæring, og det vil være begrenset tilgang på informasjonen.

Facebook. I noen tilfeller vil vi opprette arrangementer via Facebook sine verktøy for å åpne for et større publikum. Det vil da være den enkelte som har ansvar for den informasjon de har registrert på sin Facebook-profil. Ved bruk av innmeldingsskjemaet henter Facebook inn mobilnummer, epostadresse, og navn som deltaker har registrert på sin Facebook-profil. Gjennom Facebook sitt Innsiktsverktøy vil Psykologiforbundet ha tilgang til demografiske data, følgertall, og generell statistikk vedrørende våre innleggs kontaktflate. Dette er informasjon som ikke kan knyttes tilbake til enkeltpersoner.

Hvordan bruker vi opplysningene

Her er de viktigste formålene som vi bruker opplysningene til:

  1. For å verifisere identiteten din. For dette formålet bruker vi kontaktinformasjon og betalingsinformasjon.
  2. For å levere informasjon. For dette bruker vi teknisk informasjon, samt lokasjonsinformasjon om du har samtykket til dette.
  3. For fakturering. For dette formålet bruker vi kontaktinformasjon og betalingsinformasjon.
  4. For å administrere ditt medlemskap. For dette formålet bruker vi kontaktinformasjon, bruksinformasjon og kommunikasjon.
  5. For bokføringsformål. For dette formålet bruker vi betalingsinformasjon og kjøpshistorikk.

Det rettslige grunnlaget for formål 1, 2, 3, 4, og 5 er at det er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg og for å oppfylle våre rettslige forpliktelser (som hvitvaskingsloven og bokføringsloven).

Du kan når som helst trekke dine eventuelle samtykker tilbake.

Nyhetsbrev. Som medlem av Psykologiforbundet vil du motta informasjon vedrørende forbundets aktiviteter, eksempelvis ved landsmøte og sentrale avgjørelser. Psykologiforbundet sender også ut fagrelatert informasjon som kan være av interesse for medlemmene.

Hvem deler vi opplysningene med

Vi deler opplysningene med våre tjenesteleverandører i den utstrekning det er nødvendig for å yte tjeneste til deg som medlem.

I noen tilfeller vil vi dele opplysninger om deg til samarbeidspartnere. Dette vil hovedsakelig være aktuelt ved påmelding til kurs hvor Psykologiforbundet engasjerer eksterne kursleverandører, hvor kursleverandører har behov for kontaktinformasjon og betalingsinformasjon.

Hvem har tilgang. Det er Nicklas Viki som er Psykologiforbundets behandlingsansvarlig.  Det betyr at det er vedkommende som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysning og hvilke hjelpemidler som skal brukes, samt at din informasjon behandles i tråd med personopplysningslovens krav. Dette ansvaret kan endres som følge av skiftninger i sentralstyret og sekretariatets funksjoner. En styreperiode har en tidsutstrekning på ett år. Ved bruk av eksterne leverandørtjenester vil leverandøren(e) ha underskrevet databehandleravtale(r). Databehandlere har et selvstendig ansvar for å ha tilfredsstillende informasjonssikkerhet for å verne om din informasjon.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene

Vi lagrer opplysningene kun så lenge det er nødvendig. Dette innebærer typisk din informasjon blir anonymisert av systemet i etterkant av en eventuell utmelding. All informasjon lagres i en skybasert database.

Dine personvernrettigheter

Du har en rekke personvernrettigheter. Disse kan du benytte deg av ved å logge deg inn på din brukerkonto hos oss, hvis du har det, eller ved å ta kontakt med oss. Dine rettigheter omfatter:

Informasjon. Ytterligere informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg.

Innsyn. Kopi av opplysninger vi har om deg.

Korrigering. Rette og supplere opplysninger om deg.

Sletting. Be om sletting av opplysninger som vi ikke lenger har grunnlag for å oppbevare.

Begrensning. Be om at vi begrenser bruken av dine opplysninger.

Dataportabilitet. Be om at dine opplysninger overføres til deg eller til en annen virksomhet i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.

Innsigelse. Be om å motsette deg vår bruk av dine opplysninger for direkte markedsføring, inkludert profilering. Du kan også motsette deg å være gjenstand for individuelle avgjørelser av rettslig karakter som utelukkende er automatisert.

Varsling. I tilfelle datainnbrudd har du rett til å bli informert om dette innbruddet i løpet av 72 timer etter at innbruddet har blitt oppdaget.

Vær oppmerksom på at disse rettighetene er gjenstand for begrensninger som følger av lov. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og typisk senest innen én måned. 

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger urettmessig, har du rett til å klage til Datatilsynet. Vi håper at du først tar kontakt med oss, slik at vi kan vurdere dine innsigelser og oppklare eventuelle misforståelser.

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden.

Cookies

Når du besøker vår hjemmeside, bruker vi cookies. Du finner mer informasjon om dette i WordPress sin cookiepolicy her.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, kommentarer eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter. Du kan bruke følgende kontaktinformasjon:

Kontaktperson: Styreleder, Nicklas Viki

Telefonnummer: +47 48 18 50 45

E-postadresse: medlem@psyfo.no

Adresse: Tøyen Startup Village, Hagegata 22, 0653 Oslo

Organisasjonsnummer: 981 281 789