Kurs og arrangement
Kompetansekurs om psykedeliske stoffer

Dette kurset er et grunnleggende kurs som retter seg mot autorisert helsepersonell som arbeider på ulike nivåer innen offentlig og privat helsetjeneste. Dette omfatter både leger, psykologer, sykepleiere, vernepleiere, psykomotoriske fysioterapeuter mm. Kurset kan ses på som et grunnkurs som gir en oversikt til historisk og aktuell forskning på psykedeliske stoffer.

Sted: Awakn Clinic i Oslo, Øvre slottsgate 7  
Dato: 25.02.23. Klokken 09:00-14:00
×
En generell tekst om påmelding etc.

  Psykologiforum

  Psykologiforbundet lokallag Tromsø inviterer til en digital konferanse som kommer til å fokusere på bredden psykologi som fag kan tilby.

  Psykologiutdannede i Norge sitter på verdifull kompetanse og er en stor ressurs for samfunnet. Samtidig ser vi at det kan være vanskelig å vite hvilken retning man skal velge, både før og etter endt studieløp. Formålet med dette arrangementet er derfor å illustrere potensielle karriereveier og arbeidsgivere, samt vise hva slags muligheter som finnes etter endt utdannelse, både for bachelor og master studenter, og for profesjonsutdannede.

  Konferansen vil bestå av både korte og lengre foredrag fra ulike mennesker med BA/MA i Psykologi eller proffesjonsutdannelse. Tematikk og innhold vil være variert, men alle vil si noe om sin vei fra skolebenken og inn i arbeidslivet.

  Sted: Digital Konferanse  
  Dato: 18.03.21. Klokken 09:00-16:00
  ×
  En generell tekst om påmelding etc.