Lokallag

Våre lokallag

Psykologiforbundet er organisert med flere lokallag både i Norge og i utlandet. Våre lokallag er viktige for Psykologiforbundets fungering ettersom mange av våre medlemmer er studenter. Lokallagene står for den direkte kontakten med våre medlemmer i det daglige. Slik kan vi gjennom våre lokallag tilby arrangementer, kurs, og andre aktiviteter til våre medlemmer i de ulike byene og på læringsstedene.

 

Psykologiforbundet finner du på følgende steder:

 
Lokallag Oslo

Leder: Rune Bøen

oslo@psyfo.no

Lokallag Lillehammer
Lokallag Tromsø
Lokallag Budapest
Lokallag Warszawa