Historie

Hvor startet det hele?

Foreningen ble først stiftet 01. april 1994 og het da Norsk Forening for Psykologiske Samfunnsvitere. Foreningen var en forening for hovedfagsstudenter. I 2006 fikk også mastergradsstudenter anledning til å bli medlem, og foreningen skiftet navn til Masterforeningen i Psykologi. Disse endringene kom som en følge av at mastergrader i psykologi hadde blitt innført ved de tre største universitetene i Norge.

Masterforeningen i Psykologi hadde som formål å støtte opp under medlemmenes faglige interesser og fungere som en plattform for nettverksbygging. Under landsmøtet i februar 2013 endret foreningen både navn, vedtekter og formålsparagrafer, og Psykologiforbundet ble offisielt opprettet. Psykologiforbundet ble dermed det første forbundet i norsk psykologihistorie som er åpent for alle studenter eller personer som har fullført en psykologiutdannelse ved universitet eller høyskole.

Tidligere styreledere:

Sondre Torgrimsen (2021 – )
Nicklas Viki (2019 – 2021)
Alexander Hvaring (2017 – 2019)
Henriette Kaasa Ringheim (2016 – 2017)
Jorun Framnes (2015 – 2016)
Karen Ranestad (2014 – 2015)
Gøran H. Gundersen (2012 – 2014)
Henriette Mølholm Kaasa (2010 – 2011)
Gunhild Sætren (2008 – 2010)
Trine Eiken (2007 – 2008)
Jonas Vaag (2006)
Trine Eiken (2003 – 2005)
Monica Sivertsen (2002 – 2003)