Formål

Hvorfor eksisterer vi?

Psykologiforbundet ble opprettet for å representere bredden av fagpsykologien og vurderer profesjonsutdanningen og bachelor-masterutdanningen i psykologi som likeverdige. Forbundet arbeider for å skape muligheter for alle fagpersoner i psykologi, og å fremme, anvende og dele psykologisk kunnskap. Organisasjonen er opptatt av å styrke medlemmenes felles identitet gjennom nettverksbygging og en kontinuerlig faglig debatt. Forbundet har observatørstatus i Nasjonalt Profesjonsråd for Psykologiutdanningen (NPP).

Du kan lese mer om Psykologiforbundets politikk her.