Årets Nyvinning 2019

Psykologiforbundet åpner for nominasjoner til «Årets Nyvinning 2019». Vi oppfordrer medlemmer til å komme med begrunnede forslag til kandidater i dette skjemaet innen fristen 5. mai. Prisen kan tildeles individer, så vel som en gruppe som bruker psykologisk kunnskap på en innovativ måte.

Kriteriene er:

  1. Vitenskapelighet. Hvilken teori ligger til grunn for ideen? Hvor sterk er evidensen? Hva forteller sammenfatningen av forskningen på området?
  2. Bruksområde. Hvor mange kommer ideen til gode? Hvem er den rettet mot? Er målgruppen ny eller gammel? Er kunnskapen anvendelig for alle eller for noen få?
  3. Gjennomførbarhet. Hvor langt har man kommet i implementeringen av en løsning? Hva kreves av menneskelige, teknologiske og økonomiske ressurser for å få det til?

Komitéen består av:

  • Fanny Duckert, klinisk spesialist og professor Emeritus i psykologi ved Psykologisk Institutt, UiO
  • Geir Kaufmann professor emeritus i organisasjonspsykologi ved Handelshøyskolen, BI,
  • Jonas Kunst, førsteamanuensis i sosialpsykologi ved Psykologisk Institutt, UiO
  • Laura Traavik, førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania på Institutt for ledelse og organisasjon