Association for Psychological Science

Psykologiforbundet har startet forhandlingene om en ny medlemsavtale med den internasjonale psykologi-organisasjonen APS. I den opprinnelige avtalen får medlemmer i Psykologiforbundet gratis APS-medlemskap til en verdi på 2000 norske kroner. Avtalen løper ut 31. desember 2015. Les mer om APS.