British Psychological Society

Psykologiforbundet har inngått en medlemsavtale med den britiske psykologiforeningen BPS. Avtalen gir halv pris på det første året som BPS-medlem (fordelene inkluderer bl.a. tidsskriftet The Psychologist). Avtalen trer i kraft så snart BPS har ferdigutviklet sin online søknadsprosess. Les mer om BPS.