Disputas: Psykisk helse blant fosterbarn

Stine Lehmann disputerer fredag 23. oktober 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Mental Disorders in Foster Children: A Study of Prevalence, Comorbidity, and Risk Factors». Formålet med avhandlingen er å styrke kunnskapen om den psykiske helsen til barn som bor i fosterhjem. Resultatene viser at hvert andre fosterbarn i skolealder har en eller flere psykiske lidelser som angst, PTSD, alvorlige relasjonsskader, atferdslidelser og ADHD. Det er ofte overlapp mellom ulike diagnoser blant barna med psykiske lidelser. Les mer.