Disputas: Psykiske plager, forventninger og livet tilbake i arbeid

Vanlige psykiske plager som angst og depresjon er ofte årsak til sykefravær og uførhet. Om man etter sykemelding kommer tilbake til jobb eller går ut i mer langvarig sykefravær, påvirkes av mange ulike faktorer. En sentral faktor er hva man selv tror og forventer om muligheten til å komme tilbake i jobb.

Camilla Løvvik disputerer fredag 16. oktober for ph.d.- graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Common mental disorders and work participation – the role of return-to-work expectations». Målet med avhandlingen er å bidra med mer kunnskap om forventningenes betydning for sykefravær og uførhet blant mennesker med vanlige psykiske plager. Les mer.