Disputas: Ansiktsgjenkjenning

Vi liker å se på andres ansikter. Et glimt er nok til å fortelle oss om vi kjenner personen eller finner vedkommende attraktiv. En ny studie viser hvordan evolusjonen har formet oss til å bli ansikts-eksperter. Olga Chelnokova ved Psykologisk institutt, Universitet i Oslo, vil 20. oktober forsvare sin avhandling for graden ph.d: Shifting Overt Attention in Face Perception Tasks. Les mer.