Disputas: Bruk av smarttelefoner i psykologisk forskning

I en ny doktorgradsavhandling viser resultatene at smarttelefoner kan brukes som verktøy for psykologisk forskning under virkelige omstendigheter, i motsetning til lab-omgivelser hvor mesteparten av eksperimentene vanligvis blir utført. Ved bruk av smarttelefoner til datainnsamling kan utvalget bli mye større og mer mangfoldig enn det som er mulig når testingen skjer ved det lokale laboratoriet.

Josef Bless disputerer torsdag 15. oktober 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”The smartphone as a research tool in psychology – assessment of language lateralization and training of auditory attention”.