En bauta er borte

Den 16. januar gikk en mangeårig psykologiforkjemper bort. Geir Kaufmann var en frontmann for psykologifagets bredde. Han forfektet at psykologi er så mye mer enn psykiske lidelser. Han var ofte å se i ordskifte knyttet til titteldebatten eller betydningen av å bruke psykologi inn på flere områder. Men ikke bare var Geir en faglig dyktig og engasjert person, han var også et lunt og imøtekommende menneske.

Takk, Geir, for din utrettelige innsats for psykologifaget.

Det siste er enda ikke sagt.

Foto: Minervanett.

Nedenfor kan man lese minneordene skrevet av noen av Geirs nære kolleger fra Handelshøyskolen BI, hvor Geir gjorde en formidabel innsats i å bygge opp psykologimiljøet.

Han var blant de første godkjente psykologene

Vår kjære kollega og gode venn Geir Kaufmann døde plutselig 16. januar. Han ble 78 år, og drev veiledning av doktorgrader og vitenskapelig produksjon til det siste. Geir ble utdannet Cand Psychol ved universitetet i Oslo i 1970. Etter at psykologloven trådte i kraft i 1973 var han blant de første som ble godkjent psykolog. 

Geir ble kallet til sin professorstilling på Handelshøyskolen BI i 1995 og har vært her siden. Så snart han kom til BI insisterte Geir på at en Master i ledelse og organisasjonspsykologi var en nødvendig og selvfølgelig del av en handelshøyskoles utdannelsestilbud. I samarbeid med kolleger han selv hadde doktorgradsveiledet ble utdanningen raskt etablert. Masterprogrammet og forskningsmiljøet rundt utdanningen ble en viktig innovasjon for BI. I dag er organisasjonspsykologi på bachelor-, master- og doktorgradsnivå blitt en bærebjelke i BIs utdanningstilbud.

Han skrev sammen med sin Astrid flere bøker om psykologi i ledelse og organisasjoner. Den mest kjente er utvilsomt «Psykologi i organisasjon og ledelse». Den har vært pensum i Organisasjon og ledelse ved de fleste norske læresteder som underviser i organisasjonspsykologi. 

Før pandemien var Geir og Astrid i hageselskap en 17. mai. De kjente få da de kom, men etter en kort stund deltok hele bordet i en engasjert diskusjon om livet og psykologien i organisasjoner. Etter lunsjen fortalte en fra bordet at hun var “starstruck” – hun hadde møtt lærebokforfatterne i faget hun nettopp hadde hatt! Hun var overrasket over hvor «nedpå» de var og hvor lette de var å snakke med. I dag har hun har ansvar for endringsprosesser i en av Norges største organisasjoner. Hver dag bruker hun kunnskap fra Geir og Astrids bøker, stadig inspirert av samtalene fra hageselskapet. Astrid og Geir har bidratt stort til å gjøre arbeidslivet i norske organisasjoner hyggeligere, romsligere og mer effektivt.

Geir ville gjøre psykologifaget til et fag for alle: Psykologifaget handler om mye annet enn klinisk psykologi. Det handler like mye om hvordan mennesker løser problemer, samarbeider, organiserer og leder! Han ergret seg over at  psykologitittelen ble reservert for kliniske psykologer og  engasjerte seg i Psykologiforbundets arbeid for å bruke faget på arbeidslivets og organisasjoners psykologi. Dette synet vinner langsomt frem, og Geir gledet seg over de små seierene – og ergret seg over tregheten i å endre det etablerte og foreldede synet.

For flere av oss var Geir doktorgradsveileder. I tillegg til å sette dype faglige spor var han et usedvanlig raust og varmt menneske som så og behandlet oss som hele mennesker. Han stilte alltid opp for oss dersom vi slet med utenomfaglige forhold. Det var ingen grenser for hans omsorg.

Skrevet av

Øyvind Martinsen, Linda Lai, Bård Kuvaas, Jan Ketil Arnulf, Thorvald Hærem