European Federation of Psychologists’ Association

I sommer sendte Psykologiforbundet et brev til EFPA hvor det ble argumentert for internasjonal representasjon for profesjonelle med mastergrader og doktorgrader i psykologi. En slik ordning er mulig gjennom Psykologiforbundet fordi foreningen tilbyr medlemskap for psykologi-utdannede innenfor ulike spesialiseringer og på ulike nivåer. Medlemskap i Norsk Psykologforening, som representerer Norge i EFPA, er på sin side forbeholdt psykologer med klinisk spesialisering. EFPA har tidligere etablert paraplyorganisasjoner i Tyskland og Italia. Spørsmålet er om viljen nå er sterk nok til å vurdere en slik løsning i Norge.

Psykologiforbundet ønsker å undersøke om det finnes felles interesser mellom dem og Psykologforeningen, som for eksempel økt forskningskompetanse i Norges EFPA-representasjon. I går ble det publisert to artikler om saken i Psykologforeningens tidsskrift. Den ene av disse er nå offentliggjort.

«Sakskomplekset er nyansert og vi kan ikke tenke svart hvitt. Psykologtittelen er også vevd inn i dette. Det vi derimot kan si, er at vi har lyst til å utvikle mer konkrete alternativer og å evaluere den nåværende standarden for EFPA-medlemskap i en norsk kontekst».

– Gøran Gundersen, leder i Psykologiforbundet