Rekordstart på oktober

Psykologiforbundet har mottatt 17 medlemssøknader i løpet den første uken i oktober. Dette tilsvarer 2,4 medlemmer per dag.