Minerva retter søkelyset mot ELTE-saken

Tidligere ELTE-student Alexander Lundgreen i Oslo Tingrett under ELTE-saken. Foto: Maria Skarpaas Andersen

«Verdens beste psykologer stiller seg over EØS». Slik lød overskriften da Minerva høsten 2019 rettet søkelyset mot ELTE-saken. Gjennom fem artikler graver journalist Anne Viken rundt prosessen hvor 163 tidligere ELTE-studenter gikk til søksmål mot staten. Flere parter innen det norske psykologimiljøet deltar for å belyse saken, blant annet representanter for ELTE-studentene, studentenes advokat Per Andreas Bjørgan, Psykologiforbundets styreleder Nicklas Viki, Professor Emeritus ved Handelshøyskolen BI Geir Kaufmann, og Norsk Psykologforenings visepresident Rune Frøyland.

Første del: Verdens beste psykologer stiller seg over EØS

Andre del: – Den norske psykologutdanningen er ekstremt dyr, og vi bør vurdere om den er formålstjenlig

Tredje del: ELTE-psykologene tapte i tingretten. Advokat tror på seier i EFTA

Fjerde del: – Norske psykologer kan blokkeres fra EUs arbeidsmarked

Femte del: – Vi har ingen selvstendig vurdering av ELTE-kandidatene