Nytt styre valgt på Psykologiforbundets landsmøte

Psykologiforbundets landsmøte 2020 gikk av stabelen 11.mai. På tross av at årets landsmøte måtte gjennomføres digitalt, var det godt oppmøte og stort engasjement under møtet.

Foto: Unsplash

Landsmøtet valgte nytt styre for perioden 2020-2021. Det nye styret har en jevn fordeling av medlemmer med kunnskap og erfaringer fra tidligere styreperioder, og nye styremedlemmer med ny giv, engasjement, og perspektiver. I tillegg representerer styremedlemmene master-, profesjon-, og ph.D utdanningen, og har utdanning fra både inn- og utland, – og gjenspeiler på denne måten medlemsmassen til forbundet godt. Felles for det nye styret er at de alle har et sterkt engasjement for psykologifaget, og har klare oppfatninger om hva Psykologiforbundet bør jobbe med fremover for å fremme anvendelsen og integrasjonen av psykologisk fagkunnskap i samfunnet. 

Styremedlemmene for 2020-2021 er:
Inger-Lise Bråthen (gjenvalg) 
Jesper Engedahl (nyvalg)
Christian W. Farstad (nyvalg) 
Alexander Hvaring (gjenvalg) 
Alexander Lundgren (nyvalg)
Stine Nygård (nyvalg)
Sondre Torgrimsen (gjenvalg) 
Suzan Tsegai (gjenvalg) 
Nicklas Viki (gjenvalg) 
Tord Skagestad Wold (gjenvalg) 

Vi ønsker å takke våre to nestorer, Reidulf Watten og Tim Brennen for innsatsen de har gjort for Psykologiforbundet i henholdsvis 3 og 4 år som styremedlemmer, og ønsker våre nye styremedlemmer velkomne.

Det nye styret konstituerer seg selv og velger leder og nestleder om kort tid.

Årsberetning og regnskap for perioden 2019-2020 kan du finne her.