Pendling og mental helse

En ny studie, gjennomført av forskere ved University of Waterloo, fant at lang reisetid til jobb er assosiert med økt følelse av tidspress. Resultatene viste at det å ha fleksibel arbeidstid derimot, var en faktor assosiert med økt trivsel. Les studien.