Avlyst: Psykologi i arbeislivet

Bilde: Unsplash.

OPPDATERING: Som følge av situasjonen rundt COVID-19 er arrangementet avlyst.

Den 18. mars arrangerer Psykologiforbundet Tromsø og linjeforeningen Psybert ved Universitetet i Tromsø «Psykologi i arbeidslivet». Arrangementet har som mål å illustrere potensielle karriereveier samt vise bredden av faget.

Se Facebookarrangementet for mer informasjon om sted, tidspunkt, og program.