Psykologiforbundet har nå 625 medlemmer

18.10.2016: Det siste halve året har Psykologiforbundet opplevd en enorm vekst. Vi har økt våres medlemsmasse med over 30 % og bygget en sterkere organisasjon selv om vi fortsatt har mye å gå på. Våres målsetning om å fremme bredden i psykologifaget og sikre likeverdig behandling av alle med psykologiutdanning vinner frem både i media og samfunnet.