Tenkje det, ynskje det, ville det!

Vi kan planleggje å gjera éin ting, men når tida er inne, så gjer vi sanneleg det motsette, likevel, skriver Anne Marie Fosse Teigen. Les artikkelen i Psykologisk.no.