Årets nyvinning

Psykologifor­bun­dets innovasjons­pris

Hvert år deler Psykologiforbundet ut prisen Årets Nyvinning. Prisen går til en enkeltperson, gruppe, organisasjon eller institusjon som har utviklet eller tatt i bruk psykologisk kunnskap på en innovativ og god måte. En egen priskomité med tre til fem medlemmer vurderer nominerte kandidater etter vitenskapelighet, bruksområde, og gjennomførbarhet.

Vinneren kunngjøres under Psykologiforbundets landsmøte.

 
2019: Ståle Einarsen

I 2019 gikk prisen til psykolog Ståle Einarsen for sitt arbeid med forebygging og håndtering av mobbing og trakassering på arbeidsplassen. Spesielt har Einarsens utvikling av intervensjonsmetoden Faktaundersøkelse hatt en viktig innflytelse på feltet.

2018: Forebyggende psykisk helsetjeneste ved Lørenskog

I 2018 gikk prisen til Forebyggende psykisk helsetjeneste i Lørenskog, ved avdelingsleder Kjersti Hildonen. Prisen ble tildelt på bakgrunn av opparbeidelsen av et lavterskeltilbud om psykisk helsetjeneste til hele kommunens befolkning.

2017: Ragnhold Bang Nes

I 2017 gikk prisen til lykkeforsker Ragnhild Bang Nes ved Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo. Hun berømmes for sin innovative forskningstilnærming, og for sin evne til å formidle forskningen til allmennheten.

2016: Thorvald Hærem

I 2016 gikk prisen til Thorvald Hærem ved Handelshøyskolen BI for sitt arbeid med en forskningslab som brukes for å forstå hva som skjer når flere mennesker med ulike oppgaver forsøker å løse komplekse problemer. Laben brukes også i opplæringsøyemed.

2015: OCD-teamet ved Helse Bergen

I 2015 gikk prisen til OCD-teamet ved Helse Bergen, med Gerd Kvale og Bjarne Hansen i spissen, kunne vise til særdeles gode resultater for sin behandling av angst og tvangslidelser. Forskningsgruppen høster fortsatt internasjonal anerkjennelse for sine metoder.

2014: Miljøorganisasjonen Greenudge

I 2014 gikk prisen til Miljøorganisasjonen Greenudge for sin forskningsbaserte og praksisnære tilnærming til nudging og klimavennlig atferd. Nudging er et allmennpsykologisk konsept med røtter fra atferdsøkonomien.