ESA ikke overbevist av Norges svar i ELTE-saken

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) fremholder at Norge har brutt ELTE-kandidatenes rettigheter. Saken kan ende i traktatbruddssøksmål mot Norge.

– Den 29. september 2020, mottok ESA Norges svar på den grunngitte uttalelsen. Norge har ikke etterkommet pålegget i den grunngitte uttalelsen, og det er ingenting i Norges svar som er egnet til å overbevise ESA om å endre synspunkt, sa ESAs representant Erlend Leonhardsen.

Uttalelsen kom under en muntlig høring i EFTA-domstolen mandag. Høringen er et ledd i ankesaken som skal opp for Borgarting lagmannsrett i april etter at ELTE-kandidatene tapte søksmålet mot staten i tingretten. Lagmannsretten har bedt EFTA-domstolen om en rådgivende uttalelse om hvordan EØS-retten skal tolkes, noe tingretten ikke så behov for. Med det opprettholder ESA sin konklusjon om at Norge har brutt ELTE-kandidatenes EØS-rettigheter ved å ikke tilby lisens til å praktisere som psykolog i Norge. Neste steg for ESA vil være å ta ut traktatbruddssøksmål mot Norge, dersom saken ikke finner en løsning i lagmannsretten kommende april.

EFTA-domstolen i Luxembourg (Foto: EFTA)

Bred enighet om brudd på EØS-avtalen

I forkant av høringen tirsdag formiddag, hadde EFTA-domstolen mottatt syv skriftlige innlegg fra henholdsvis den norske stat, ELTE-kandidatenes representanter, Østerrike, Ungarn, Nederland, EU-kommisjonen og ESA. Med unntak av Norge, mente alle parter at den norske godkjenningspraksisen er i strid med EØS-avtalen. De mente Norge har en plikt til å behandle søknadene etter EØS-avtalens bestemmelser om fri bevegelighet og etableringsfrihet, noe Norge ikke har gjort.

Det forventes at EFTA-domstolen leverer sin rådgivende uttalelse til Borgarting lagmannsrett på nyåret og at saken deretter behandles lagmannsretten i april 2021.


Denne artikkelen er utarbeidet av sentralstyret i Psykologiforbundet.