Psykologiforbundet takker for nok et år!

Kalenderåret 2019 har vært innholdsrikt for det norske psykologimiljøet. Sentralstyret ønsker å takke alle våre medlemmer, støttespillere og andre aktører som har bidratt til gode debatter rundt psykologifaget.

Her er et tilbakeblikk på årets viktigste saker.

I mars leverte Psykologiforbundet med andre aktører sitt innspill til RETHOS, hvor det ble påpekt at de profesjonsstudiet ikke er omfattende nok til å kunne utdanne generalister i psykologi som kompetansemessig kan forsvare dagens beskyttelse av den generelle tittel psykolog og at helsepersonelloven følgelig bør endres. Les hele innspillet her.

I april avholdt Psykologiforbundet sitt årlige møte hvor det sittende sentralstyret ble valgt. Styret konstituerte seg selv og flyttet inn i kontorlokale på Tøyen i Oslo.

I juni innledet det europeiske overvåkningsorganet (ESA) sak mot Norge for traktatbrudds i ELTE-saken, «etter at halvannet år med uformell dialog ikke har ført fram». Les hva ESA skrev på sine egne sider her.

I september sendte Psykologiforbundet inn et brev til Helse- og Omsorgsdepartementet med forslag til endring av helsepersonelloven paragraf 48 bokstav t. Psykologiforbundet foreslo at tittel «psykolog» i lovteksten endres til «klinisk psykolog». Du kan lese mer om brevet og det påfølgende svaret fra HOD her.

I oktober gikk ELTE-saken for Oslo tingrett, hvor 163 tidligere ELTE-studenter saksøkte staten på bakgrunn av Helsedirektoratets avslag på lisenssøknader. Staten vant frem i tingretten. Studentenes advokat Per Andreas Bjørgan har uttalt at saken ankes til lagmannsretten. ESA uttalte at utfallet ikke er avgjørende for hva de vil gjøre.

Du kan lese mer om prosessen gjennom Minerva sin dekning av saken her.