Karriereundersøkelsen 2022

Stadig flere bachelor og masterprogram blir opprettet innen psykologi. Bekymringen da slike grader ble opprettet var om de som ble utdannet med bachelor og master i psykologi kom til å få seg jobb etter endt studie. Psykologiforbundet ønsket derfor å kartlegge hvor mange av respondentene våre hadde fått seg jobb etter endt studie.

Hvis du ønsker å lese resultatene vi fikk gjennom karriereundersøkelsen 2022, kan du lese rapporten her:

Karriereundersøkelsen fra 2014 viste at 26,7% av respondentene hadde skrevet kontrakt med arbeidsgiver etter endt studie, Karriereundersøkelsen i 2020 viste at majoriteten av de med Profesjonsutdanning, master og PhD hadde fått seg jobb innen tre måneder av endt studie. Bachelorstudentene var de med lavest andel ansatte med 52% av bachelorstudenter som hadde fått jobb etter 6 måneder.

Karriereundersøkelsen utført i 2022 viste at det var 52% som hadde signert arbeidskontrakt før endt studie mens hele 89% hadde en relevant jobb når de svarte på undersøkelsen.

Vi vil rette en stor takk til alle som har svart på undersøkelsen. Dere har bidratt til verdifull innsikt i opplvelsen av psykologistudier i og utenfor Norge.

Mvh

Malin Moland

Rapporter fra tidligere undersøkelser: