Karriereundersøkelsen 2022

Psykologiforbundet ønsker å samle informasjon om aspekter ved overgangen fra studie til arbeidsliv, tilfredshet med studier og jobb, opplevd arbeidslivs-relevans og mestring fra personer med fullført psykologiutdanning (fra 2015 til i dag).

Vi lanserer derfor Karriereundersøkelsen 2022.

Informasjonen fra undersøkelsen blir brukt for å samarbeide med universitetene om studietilbud, for å kunne veilede studenter om fremtidig karrieremuligheter, samt for å kartlegge situasjonen til yrkes-utøvende innen fagfeltet.

Hvis du har fullført bachelor-, master-, eller profesjonsutdanning etter 2015, delta gjerne i undersøkelsen ved å klikke på «delta her» knappen. Undersøkelsen tar rundt 5 – 10 minutter.

 

Rapporter fra tidligere undersøkelser: