Alle innlegg
Stadig flere bachelor og masterprogram blir opprettet innen psykologi. Bekymringen da slike grader ble opprettet var om de som ble utdannet med bachelor og master i psykologi kom til å få seg jobb etter endt studie. Psykologiforeningen ønsket derfor å kartlegge hvor mange av respondentene våre hadde fått seg jobb etter endt studie.
Her finner du innkalling og saksliste til landsmøtet i Psykologiforbundet 23. april.
Den 16. januar gikk en mangeårig psykologiforkjemper bort. Geir Kaufmann var en frontmann for psykologifagets bredde.
Når jeg tenker på min egen manndom, så handler det om å være god, ansvarlig og dyktig. Ting som egentlig ikke har noe med kjønn å gjøre.
For meg er det et emosjonelt helvete å vise følelser og sårbarhet. Følelsene baller seg inn i et uutholdelig kaos, og det er lett å få panikk til tider.
Jeg tror jeg vokste opp med en trang til å unngå å gråte, spille fotball, og være tøff - det var jo det vi gutta ble fortalt.
Å være mann for meg vil først og fremst si å være privilegert til sjelden eller aldri å måtte tenke særlig på hva det si å være mann. «I am what I am» som Skipper’n sier.
Jeg møter gutter som blir holdt utenfor og mobbet og som derfor søker til ekstreme miljøer enten i Real Life eller på nettet. Mange "går vill i livet sitt".
15. april arrangeres UN Psychology Day for fjortende gang. Se vårt intervju med Dr. Harold Takooshian, koordinatoren for koalisjonen som står bak arrangementet.
Her finner du innkalling og saksliste til landsmøtet i Psykologiforbundet 17. april.
På landsmøtet velges det nytt styre for 2021/2022 og du kan melde inn ditt kandidatur her. Vi ønsker også at medlemmer melder interesse for et frivillig verv i sekretariatet vårt.
EFTAs overvåkningsorgan (ESA) fremholder at Norge har brutt ELTE-kandidatenes rettigheter. Saken kan ende i traktatbruddssøksmål mot Norge.
- For meg betegner «psykolog» en fagperson med kompetanse i psykologi, og for meg spenner faget så utrolig mye videre enn kun klinisk psykologi.
- Jeg tenker at vi har et stykke å gå for å synliggjøre for befolkningen som helhet at psykologi er mer enn terapi.
Hvor havner de med bachelorgrad i psykologi? Hva med de med master?
- Det er uheldig at den norske ordningen begrenser forståelsen av hvor mangfoldig psykologifeltet faktisk er.
Psykologiforbundets landsmøte 2020 gikk av stabelen 11.mai. På tross av at årets landsmøte måtte gjennomføres digitalt, var det godt oppmøte og stort engasjement under møtet.
ESA støtter Psykologiforbundets standpunkt, og konkluderer med at Norge krenkerELTE-kandidatenes EØS-rettigheter ved å nekte dem lisens i Norge. Norge har nå 4 måneder på å endre praksis.
- Det at fagtyngde i et fag ikke reflekteres i tituleringen er utfordrende også når dette ikke er tilfelle i andre land.
Datoen for årets landsmøte er satt. 11. mai møtes våre medlemmer over Zoom!
- Et fagfelt som innad ikke klarer å samle studenter og ansatte i et fellesskap blir fort fragmentert og konfliktfylt.
Nylig ble det lagt ut til høring et forslag til endringer i regelverk for autorisasjon og lisens til helsepersonell.
- Dette innebærer jo at jeg ofte har opplevd at jeg ikke har en plass i det psykologifaglige miljøet i Norge, mens jeg ikke opplever de samme begrensningene utenfor Norge.
Den 18. mars arrangerer Psykologiforbundet Tromsø og linjeforeningen Psybert ved Universitetet i Tromsø "Psykologi i arbeidslivet".
- Jeg tenker at Norge trenger et bredere perspektiv på det utrolig spennende og mangefasetterte faget psykologi, og at vi må ta igjen våre europeiske og amerikanske venner.
Om du kunne tenke deg å engasjere deg mer i Psykologiforbundet kan du gjennom dette skjema melde ditt kandidatur til vårt styre eller til vårt frivillige sekretariat.
- Jeg tenker at der det er mennesker, er det psykologi. Psykologi er så mye mer enn psykisk helse og terapi.
Psykologiforbundet åpner for nominasjoner til "Årets Nyvinning 2019".
- Dersom man hadde åpnet opp forståelsen av hva psykologifaget innebærer ville det også kunne medføre at flere arbeidsgivere ville vært villige til å ansette oss med en master i psykologi.
Kalenderåret 2019 har vært innholdsrikt for det norske psykologimiljøet. Psykologiforbundet ønsker å takke alle våre medlemmer og støttespillere.
Den 18. november mottok Psykologiforbundet svar fra HOD på forslag om endring av helsepersonelloven.
"Verdens beste psykologer stiller seg over EØS". Slik lød overskriften da Minerva høsten 2019 rettet søkelyset mot ELTE-saken. Foto: Maria Skarpaas Andersen.
I dag er psykologifaget mer utbredt i Norge enn noen gang – det er også Psykologiforbundet.
I forbindelse med saksbehandlingen av utenlandsstudentene som søkte om lisens i sommer ble Psykologiforbundet invitert til møte med Helsedirektoratet
Det siste halve året har Psykologiforbundet opplevd en enorm vekst. Vi har økt våres medlemsmasse med over 30 %
Psykologiforbundet er stolte sponsorer av Psykologidagene 2016! Psykologidagene er en faglig event ved Psykologisk Institutt ved NTNU, og har blitt arrangert av frivillige studenter ved instituttet hvert år siden 2010.
Psykologiforbundets lokallag i Trondheim inviterer til et uformelt lunsjforedrag med doktorgradsstudent Tuce Tombaz ved Kavli-instituttet.
Psykologiforbundets landsmøte for 2016 holdes lørdag 12. mars.
Thorvald Hærem (BI) er tildelt prisen Årets nyvinning 2016.
Komiteen for Årets nyvinning har kåret en vinner.
Gjennom kunnskap om menneskets adferd, burde psykologifaget kunne lage nye fruktbare teorier om sammenhengen mellom mennesket, system og naturen. – Psykologien i Norge holder på å bli et lite plaster på et ALTFOR stort sår.
For 25 år siden ble Psykologiforbundet stiftet. Den gang var det fagpolitiske landskapet annerledes, samtidig var fagets utbredelse mindre.
I kveld passerte forbundet 24.000 følgere på Facebook! 
I kveld passerte forbundet 3000 følgere på Twitter!
Lasse Hønsen gjestet i dag EKKO på NRK P2 for å snakke om hvor mye utseendet betyr i arbeidslivet
Psykologiforbundet mottok 37 medlemssøknader i oktober.
Psykologiforbundet gjestet mandag NRK Alltid Nyheter for å snakke litt om effekten av psykologisk behandling.
Den nye versjonen av Min Side er nå aktivert.
Psykologien og psykiatrien har hovedansvaret for at Sture Bergwall ble til «monsteret» Thomas Quick, skriver Pål Grøndahl.